Unisolmu -Monikäyttöinen kalastussolmu

Unisolmu on erittäin monikäyttöinen. Se tunnetaan myös monilla nimillä kuten esimerkiksi Duncan loop ja Hangman´s knot (hirttosilmukka). Unisolmu on erinomainen erilaisille vieheille, leikareille ja koukuille. Perhostelijat käyttävät sitä myös streamereille ja nymfeille. Unisolmu sopii mainiosti myös puolalle kiinnitykseen ja sillä voidaan yhdistää siimoja yhteen.

Unisolmu. Spinmade Clic2Knot tekee tämän oikein. Oikein kiertyneet lenkit ovat välttämöttömiä oikean topologian aikaansaamisessa.

Unisolmu on se monikäyttöisin solmu kaikista kalastussolmuista. Unisolmun voi sitoa myös avoimeksi lenkiksi. Erityisesti vaappujen oikea uintiliike edellyttää avoimen lenkin käyttöä solmussa.

Unisolmu avoimella lenkillä.

Avoin lenkki ei ole välttämätön leikareilla, koukuilla tai lukkorenkaita käytettäessä. Tällöin solmu ei vaikuta vieheen liikkeeseen. Unisolmu voidaankin kiristää kiinni kiinnitettävään renkaaseen.


Unisolmu leikariin ja lukkorenkaaseen kiinnitettynä.

Ero suljetun ja avoimen lenkin välillä on selkeä. Kiristämällä pääsiimasta, liu´uttamalla siimaa sormien välitse solmun läpi, sulkeutuu avoin lenkki kiinnitettävään renkaaseen.

Solmun kiristäminen

Kiristäminen tapahtuu hellästi mutta napakasti.

Kaikki solmut tulee kostuttaa ennen kiristämistä. Näin pienennetään siiman kitkaa. Oma sylki on tässä paras voiteluaine. Kostutettuna siiman rakenne ei pääse vahingoittumaan kiristyksessä. Näin siima säilyttää lujuutensa myös kiristetyltä matkalta. Voimakas kuivan siiman kiristys saattaa aiheuttaa muodon muutoksia siimaan ja näin alentaa sen murtolujuutta.

Lujuus

Kiristetyn solmun pitävyys tulee varmistaa. Luja veto käsillä paljastaa pitääkö solmu todella. Unisolmu säilyttää noin 85%-90% itse siiman murtolujuudesta. Solmujen lujuus vaihtelee eri siimojen välillä, mutta yleensä unisolmu toimii hyvin kaikilla monofiileillä. Pehmeät siimatyypit pitävät yleensä kovia paremmin. Kiristyksen onnistuminen on keskeinen tekijä solmun pitävyydessä. Luotettavin solmun pitävyys saadaan yhdenmukaisella solmintatekniikalla monofiilisiimaan. Vain näin voidaan varmistaa oikea solmu.

Leikarien ja lukkorenkaiden vahingoittumattomuudesta huolehtiminen on tärkeää. Teräväreunainen naarmu tai iskemä renkaan kyljessä saattaa nopeasti hiertää siiman poikki.

Unisolmu ja ympäristö

Luonnon kunnioittaminen on erottamaton osa kalastamista. Vapaa-ajankalastuksessa katkenneet luontoon jääneet siimat voivat aiheuttaa hengenvaaran meren eläimille, linnuille ja muille eläimille. Siimat eivät kuulu luontoon.

Luonnon arvon ymmärtävä kalastaja varmistaa, ettei jäännössiimoja jää luontoon siiman katketessa. Solmujen käyttö on tässä ratkaiseva tekijä. Noin 85-90%:n solmulujuutta suhteessa kalastussiiman lujuuteen voidaan pitää ideaalina. Tällöin siiman murtolujuuden ylittävä veto saa siiman katkeamaan juuri solmusta. Luontoon mahdollisesti jäävä siimanpätkä on näin lyhin mahdollinen. Sadan prosentin solmulujuus on täysin saavutettavissa, mutta näiden solmujen käytössä tahattomasti syntyvät kymmenien metrien siimajäännökset aiheuttavat vahinkoa lukuisille kala- ja lintulajeille. Polyamidi (nylon) siimojen hajoaminen luonnossa saattaa kestää jopa useita satoja vuosia.

Vapaa-ajankalastaja voi tehdä Spinmade Click2Knot-solmuttimella yhdenmukaisia unisolmuja uudestaan ja uudestaan. Kunnolla solmitun yleissolmun kuten unisolmu yleistyminen olisi merkittävä parannus paitsi kalastamisen nautinnolle niin myös ympäristölle.

Solmun uusinta ja vieheen vaihto

Aika ajoin solmut tulee uusia. Jokainen kalastuspäivä tulee aloittaa uudella solmulla. Ikääntynyt tai auringon vahingoittama solmu ei kestä suuren kalan iskiessä. Helppokäyttöisellä Spinmade Click2Knot-solmuttimella vieheiden vaihto käy vaivatta vaikka kuinka usein. Vihdoin kalastaja pääsee hyödyntämään koko viehearsenaaliaan ilman käsinsolminnan vaivaa vieheen vaihdon yhteydessä. Kalastaja voi nyt keskittyä vapaasti vieheiden valintaan ja käyttöön. Yksikään kalastaja ei tiedä liikaa kalojen käyttäytymisestä. Vuodenajat, säätyypit, virtaukset, vedenkorkeus, tuuli, veden laatu, valo ja muut tekijät haastavat kalastajan viehevalinnat. Mihin kala iskee nyt? Ottipelin kokeilu on osa koko kalastamisen hauskuutta.

Siima kuluu kalastamisen aikana hankautuessaan pohjan kiviin ja vesikasveihin. Siiman pään kuluminen alentaa sen murtolujuutta. Tällöin vieheen ja kalan menettämisen riski kasvaa. Tästä jouhtuen 40-60 cm:n häntä siiman päästä on hyvä poistaa säännöllisesti.

Muita käyttökohteita

Unisolmua voidaan käyttää monissa tilanteissa. Se soveltuu lähes kaikkiin kalastuksen tarpeisiin. Sitä voidaan käyttää vieheiden, koukkujen ja leikarien kiinnittämiseen mutta myös puolaukseen ja kahden siiman yhdistämiseen. Nämä solmut ovat helppoja solmittavia kotioloissa. Normaaleissa kalastusolosuhteissa Spinmade Click2Knot on kuitenkin erinomainen apu vieheiden vaihtamiseen juuri niin usein kuin kalastajan mieli tekee.

Kahden siiman yhdistäminen

Unisolmulla voidaan liittää kaksi siimaa yhteen. Valitettavasti tämä tulee tehdä käsin. Click2Knot- laitetta ei ole toistaiseksi suunniteltu tähän käyttöön.

  1. Limitä kaksi siimaa noin 10-20 cm:n matkalta.

  2. Tee toiseen irtopäähän lenkki molempien siimojen päälle

  3. Kierrä siima 5-7 kertaa molempien siimojen ympäri.

  4. Kiristä irtopäästä solmu muotoonsa.

  5. Tee sama toisen siiman irtopäällä

  6. Liu´uta ja kiristä solmut yhteen. Lyhennä siimojen päät.

Solmiminen puolaan

Heittokelan puolaan solmitaan unisolmu. Tee unisolmu suurella lenkillä ja pujota lenkki puolan ympärille. Kiristä. Lyhennä irtopää siten, ettei se häiritse siiman puolaamista puolalle.

Huomaa, että jo 2-3 kierrosta unisolmussa tekevät hyvän solmun puolalle!